Stlačování prsu

16.10.2011 15:56

 

Účelem stlačení prsu je zajistit dítěti tok mléka, když už jen saje, bez pití. Správné pití znamená, že dítě má plná ústa mléka. (typ sání: ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa, viz videa na www.drjacknewman.com).

Když už dítě samo nepije, matka může použít stlačování prsu, aby "proměnila sací pohyby nebo dudlovanie na pití", a zajistila, aby dítě i nadále získávalo mléko. Stlačování prsu simuluje spouštěcí reflex (náhlé spuštění mléka, které matky pociťují během krmení, nebo když slyší dítě plakat - ačkoliv mnoho žen "necítí" spouštěcí reflex).

 

Tato technika může být užitečná v následujících případech:

  • Nízký přírůstek hmotnosti dítěte
  • Kolika kojeného dítěte
  • Časté, případně dlouhé krmení
  • Bolestivé bradavky matky
  • Opakující se ucpané mlékovody, případně zánět prsu
  • Pomoci dítěti, které rychle usíná, aby pilo, ne jen salo naprázdno
  • "Líné" dítě, nebo dítě, které jakoby se chtělo jen "uklidnit". Děti totiž nejsou líné, pouze reagují na tok mléka.

Stlačování prsu není nutné, pokud s kojením nejsou problémy. Pokud všechno dobře probíhá, matka by měla dítěti umožnit dopít mléko z prvního prsu, a pokud chce víc, nabídnout mu pít z druhé strany. Jak víte, že dítě dopilo? Když už jen saje (rychlé sací pohyby bez pauzy) a nepije z prsu (typ sání "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa"). Stlačování prsu pomáhá dítěti dostat mléko.

Stlačování prsu se osvědčilo zvláště v prvních dnech a pomáhá dítěti dostat více kolostra. Novorozenci nepotřebují mnoho kolostra, ale kolostrum potřebují. Správně přisátí a stlačování jim ho pomůže získat.

Je dobré vědět:

   1. Správně přisáté dítě získává mléko mnohem snáze. Nesprávně přisáté dítě získá mléko pouze, pokud je tok mléka rychlý. Mnoha matkám a dětem se kojení daří navzdory nesprávnému přisátí, protože většina matek má více než dost mléka. Matky však platí za nesprávné přisátí bolavými bradavkami, dítě trpí často kolikou, případně je dítě stále přisáté na prsu (a skutečně pije jen malou část tohoto času).
   2. V prvních 3-6 týdnech života mnohé děti usínají na prsu při pomalém toku mléka, ne proto, že by se již dost najedli, nebo že by byly líné nebo se chtěli uklidnit. Po tomto věku se mohou začít od prsu odtahovat, kdy se tok zpomalí. Některé se odtahují již brzy po narození, někdy dokonce již v prvních dnech. Některé děti usínají dokonce 3 - nebo 4-měsíční, když se tok mléka zpomalí.


Stlačování prsu - jak na to video (Použijte spolu s Protokolem ke zvýšení přísunu mateřského mléka)


   1. Držte dítě jednou rukou.
   2. Držte prs druhou rukou, obepínající ho tak, že palec umístěte na jedné straně prsu (nejjednodušší na vrchní části prsu), ostatní prsty na druhé straně, na bázi prsu při hrudi, dostatečně daleko od bradavky.
   3. Sledujte, zda dítě pije (viz videa na www.drjacknewman.com), není nutné být posedlý sledováním každého potažení. Dítě dostává potřebné množství mléka, když pije způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa".
   4. Pokud dítě na prsu saje a už nepije způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa", stiskněte prs na zvětšení vnitřního tlaku v celém prsu. Nepřejíždějte prsty po prsu, směrem k dítěti, pouze stiskněte a držte. Nedělejte to tak silně, aby to bolelo a snažte se neměnit tvar dvorce (tmavší část prsu blízko úst dítěte). Dítě by mělo po stisku začít znovu pít způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa". Stlačování používejte jen pokud dítě saje, ale nepije!
   5. Držte prs stlačený, dokud už dítě nepije navzdory stlačení, a pak tlak uvolněte. Pokud dítě přestane sát případně se vrátí k sání bez pití, uvolněte tlak. Často dítě přestane úplně sát, když se tlak uvolní, ale znovu zakrátko začne, když mléko znovu začne téct. Pokud dítě nepřestane sát, když se tlak uvolní, počkejte chvíli, než začnete znovu mačkat.
   6. Důvod pro uvolnění tlaku je ten, aby si ruka mohla odpočinout a aby mléko mohlo začít znovu téct. Dítě, které přestane sát, když přestanete tisknout, znovu začne pít, jen co zacítí chuť mléka.
   7. Když dítě znovu začne sát, může pít způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa". Pokud ne, znovu stiskněte, tak jak je popsáno výše.
   8. Pokračujte na první straně, dokud dítě nepije navzdory stisknutí. Měli byste dítěti dovolit, aby zůstalo na této straně poněkud déle, protože se občas může znovu spustit spouštěcí reflex a dítě samo začne znovu pít. Pokud již dítě nepije, dovolte mu pustit prs nebo jej dejte dolů z prsu.
   9. Pokud chce dítě více, nabídněte mu z druhé strany a zopakujte postup.
  10. Pokud nemáte bolavé bradavky, je možné několikrát vyměnit strany z jedné na druhou tímto způsobem.
  11. Pracujte na zlepšování přisátí se dítěte.
  12. Pamatujte - tiskněte když dítě saje, ale nepije. Počkejte dítě začne sát; nejlepší je nestlačit, když dítě přestalo sát úplně.

 
"Z našich zkušeností dáváme jen ty nejlepší tipy, ale pokud najdete způsob, který lépe zajistí, aby dítě pilo způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa", použijte ho." Cokoliv, co funguje pro vás a vaše dítě je dobré. Technika stlačování prsu funguje, pokud stlačování prsu nezpůsobuje bolest a pokud dítě "pije" (způsobem "ústa doširoka otevřené - pauza - pak zavře ústa").

Toto nebudete muset používat stále. Když se kojení zdokonalí, budete moci kojení nechat běžet přirozeně. Viz videa o tom, jak se má dítě přisát, jak zjistit, zda dítě pije mléko, jak používat stlačování na www.drjacknewman.com.
 

Materiál Stlačování prsu, revize květen 2008


Autor, revize: Jack Newman, MD, FRCPC 1995-2005

Revize: Edith Kernerman, IBCLC and Jack Newman, MD, FRCPC, 2008

Překlad: Mami, o.z., 2008

Tento materiál může kopírovat a šířit bez předchozího svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka.