Správná poloha dítěte při kojení

16.10.2011 15:27

 

Příčná poloha pro levý prs

 • Nos miminka a bradavku dejte do jedné linie tak, aby nos nebyl mimo bradavku nebo vlevo od bradavky, jinými slovy, bradavka by neměla být v jedné linii s bradou dítěte.
 • Pravou ruku položte pod záhlaví dítěte tak, aby vaše čtyři prsty vytvořily polštářek pro líc ​​dítěte (prsty držte těsně u sebe, jako by byly slepené lepidlem).
 • Nyní rukou podpíráte celou váhu hlavičky.
 • Možná vám bude vyhovovat, když položíte zadek dítěte na vaše předloktí, jako kdyby to byla polička (to se bude dát v začátcích s novorozencem).
 • Nebo vám bude pohodlnější spustit zadek dítěte mírně diagonálně a přitlačit ho o svůj hrudní koš loktem.
 • Tělo a nohy dítěte by měly být obtočené kolem matky.
 • Přitáhněte zadek dítěte ke svému tělu vnitřní nebo spodní částí předloktí, jako kdybyste si dítě servírovali na podnose.
 • To způsobí, že se přiblíží k prsu s bradavkou směřující k podnebí jeho úst.
 • Hlavičku podpírejte, ale NEtlačte směrem k prsu
 • V podstatě se vůbec nesnažte myslet na to, abyste přiložili k prsu hlavu dítěte, namísto toho přiložte tělo dítěte ke svému tělu a hlava se dostane do správné polohy automaticky.
 • Hlava by měla být mírně zakloněná, nos je nahoře a brada dítěte se přibližuje k prsu, přičemž nos se prsu vůbec nedotkne.
 • Na přiložení dítěte, když rozevře doširoka ústa, použijte celou paži.
 • Brada dítěte by měla být daleko od hrudi dítěte.

SLEDUJTE spodní ret, nasměrujte jej co nejdál od báze bradavky tak, aby jazyk nabral do úst velkou část prsu.

Pohybujte tělem a hlavou dítěte současně - držte dítě narovnané. Pokud budete držet zápěstí rovně, s lícem dítěte spočívajícím na vašich prstech, brada dítěte se nebude sklánět dolů k jeho hrudi.

Po přiložení bude vrchní ret dítěte blízko bradavky, přičemž nad rtem bude vidět dvorec. Držte bradu dítěte blízko vašeho prsu.

Před přiložením na prs je nutné, aby dítě doširoka otevřelo ústa. Naučte dítě rozevřít ústa doširoka:

 • Vyvarujte se toho, abyste dítě položili do polohy na krmení před tím, než jste úplně připravena přiložit jej. Čím déle dítě čeká, až budete připravená (odkrytý prs atd..), tím víc bude frustrované a tím méně otevře ústa.
 • Přesuňte dítě k prsu, dotkněte se bradavkou horního rtu.
 • MÍRNĚ odsuňte ústa.
 • Dotkněte se znovu bradavkou horního rtu, znovu se trochu odsuňte.
 • Opakujte, dokud dítě neotevře ústa doširoka a nemá jazyk vpředu.
 • Nebo, což je lepší, přejděte jemně bradavkou podél horního rtu dítěte, od jednoho koutku k druhému, dokud dítě neotevře ústa doširoka.

Pohybujte dítětem, ne prsem!

Doporučení pro matku

Poloha matky

 •  Seďte s rovnými, dobře podepřenými zády.
 •  Trup směřuje dopředu, klín je vyrovnaný.


Poloha dítěte před zahájením krmení

 •     Bradavka směřuje k horním rtu dítěte nebo k nosní dírce.


Tělo dítěte

 •  Přikládejte ne zcela bříško na bříško, ale tak, aby dítě směřovalo k prsu zdola a mělo oční kontakt s matkou.


Podepřete si prs

 • Zpevněte vnitřní tkáň prsu tím, že prs mírně nadzvednete prsty umístěnými přímo na hrudi a palcem směřujícím nahoru (pokud vám to pomůže, použijte šátek nebo elastický obvaz na zavěšení prsu).


Rychle přesuňte dítě na prs

 • Hlavu dítěte mírně zakloňte, zatlačte mezi jeho ramena tak, aby byly brada a spodní čelist v kontaktu s prsem (ne nos), dokud jsou ústa stále doširoka otevřená, držte dítě narovnané (tak bude jazyk blíže k prsu), spodní ret směřuje tak daleko od bradavky, jak se dá, takže jazyk dítěte nabere co nejvíc tkáně prsu.


Upozornění

Matka by měla VYHNOUT tomu, aby:

 • Tlačila prs na opačnou stranu
 • Honila s prsem dítě
 • Pohybovala prsem nahoru a dolů
 • Držela prs nůžkovým úchopem
 • Nepodpírala prs
 • Nakláněla se k dítěti místo, aby se jemně zaklonila
 • Směřovala bradavku do středu úst dítěte
 • Tahala bradu dítěte směrem dolů, aby doširoka otevřelo ústa
 • Ohýbala hlavu dítěte, když ho přikládá k prsu
 • Přikládala prs k ústům dítěte místo, aby přiložila k prsu dítě
 • Přikládala dítě na prs, aniž by mělo správně doširoka otevřená ústa
 • Přikládá dítě na prs nedostatečně rychle při největším rozevření úst dítěte
 • Se prsu dotýkal nos dítěte, a ne brada
 • Držela prs daleko od nosu dítěte (není to nutné, pokud je dítě správně přisáté, neboť v takovém případě bude nos daleko od prsu i tak)


Viz videa o přiložení dítěte:

 


Materiál Jak se dítě přisává. Květen 2008.
Originál napsala a navrhla: Anne Barnes
Autor a revize: Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005

Překlad: Mami, o.z., 2008

Tento materiál může kopírovat a šířit bez předchozího svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka.