Prevence, diagnostika a screening diabetu

19.09.2011 12:22

 

ANO, cukrovce lze předcházet! 
 
V celém odborném světě je neoddiskutovatelné, že prevence diabetu je mnohem levnější a lepší než jeho následná léčba.
 
JAK?
   Rozhodně bychom diabetes neměli podceňovat a s jeho prevencí bychom měli začít již u našich dětí, ale nikdy není pozdě začít!

 • Snížením konzumace tučných potravin (uzenin, tučného masa, zákusků, sladkých  limonád, atd.)
 • Nedopustit vznik obezity
 • Pravidelným stravováním
 • Pravidelnou pohybovou aktivitou
 • Pravidelnými preventivními prohlídkami u lékaře

Diagnostika:
   Diagnóza diabetu spočívá v důkazu chronické hyperglykémie (zvýšené hladině glukózy v krvi).
 
Pro cukrovku svědčí následující klinické příznaky:

 • Časté močení
 • Velká žízeň
 • Noční nucení na močení
 • Hubnutí při normální chuti k jídlu
 • Slabost a vleklá únava
 • Bolesti a křeče ve svalech
 • Opakující se kožní infekce, zejména plísňové
 • Zhoršení zraku

 Klinické příznaky však znamenají jen podezření na cukrovku a nelze z nich stanovit diagnózu diabetu.
 
Stanovení diagnózy diabetu:
 
1. Případ:
   Pokud pacient navštíví lékaře stěžuje si na příznaky typické pro cukrovku a lékař ihned odebere krev zjistí „náhodnou glykémii“ (stanovená kdykoli v průběhu dne bez ohledu na časový interval od posledního jídla) vyšší než 11,1 mmol/l, tak pacientovi s největší pravděpodobností diagnostikoval diabetes. Doporučuje se však následná kontrola glykémie nalačno (ráno po 8 hodinách lačnění) a pokud je hodnota této ranní glykémie 7,0 mmol/l nebo vyšší jedná se o potvrzenou cukrovku. 
 
 2.   Případ
   Pacient, bez potíží jde k lékaři na ranní odběr krve. Pacientovi je po 8 hodinovém lačnění  odebrána krev, a pokud je hodnota této ranní glykémie 7,0 mmol/l nebo vyšší jedná se o potvrzenou cukrovku.  Pokud hodnota stanovená po 8 hodinovém lačnění je v rozpětí 6,1 – 7,0 mmol/l jedná se o porušenou glukózovou toleranci s rizikem rozvoje cukrovky. Při těchto hodnotách je nutné zaměřit se na změny ve svém životním stylu pro prevenci rozvoje diabetu.
 
3.  Případ
   Rizikoví pacienti: s výskytem diabetu v rodině, obézní, pacienti s vysokým krevním tlakem, těhotné a pacienti s porušenou glukózovou tolerancí (u kterých lékař v laboratoři dvakrát po sobě zachytil hladinu cukru v krvi v rozmezí 6,1– 7,0 mmol/l).
Podstupují tzv.: Orální glukózo toleranční test (OGTT): Pacientovi je odebrána krev nalačno a následně vypije určité množství glukózy v roztoku (velmi sladký nápoj). Poté je sledován pokles hladiny glukózy 1 hodinu, 2 hodiny případně 3 hodiny od vypití nápoje. Pacienti s porušenou glukózovou tolerancímají hladinu glykémie dvě hodiny po zátěži mezi 7,1 a 11,1 mmol/l. Pro potvrzený diabetes je glykémie dvě hodiny po zátěži nad 11,1 mmol/l.
 
Screening diabetu – máte na vyšetření nárok?
 
   K vyhledávání pacientů s diabetem se používá vyšetření glykémie (viz výše) u Vašeho obvodního lékaře podle následujících pravidel:
a) jednou za 2 roky u všech nerizikových pacientů nad 18 let
b) jednou ročně u osob se zvýšeným rizikem (diabetes v rodině, věk nad 40 let, obezita, hypertenze)
c) okamžitě u osob se zjevnými příznaky diabetu
 
Cukrovka může být život ohrožující onemocnění, které může Váš život velmi znepříjemnit. Proto pokud patříte k rizikové skupině nepodceňujte včasný záchyt diabetu a myslete na prevenci.

Autor: S.Š.