Pitný režim

17.05.2013 21:22

 

 

 

V případě nedostatečného příjmu tekutin se dostavuje pocit žízně, který je vyvolán stimulací mozkových center (hypothalamus) při vyšší osmolalitě (zahuštění) tekutin. U starších osob a malých dětí není tento pocit natolik silný, aby byly tekutiny přijímány v dostatečném množství, proto je nezbytné příjem tekutin hlídat. Při nedostatku tekutin se v organizmu koncentrují rozpustné pevné látky (elektrolyty z minerálních látek), různé odpadní látky aj., které je třeba vyloučit. Dochází tak ke zvýšení koncentrace těchto látek v krvi, v moči  a narušují se tak podmínky vnitřního prostředí. Velký stupeň odvodnění – dehydratace - může ohrozit život člověka, dlouhodobě mírný stupeň nedostatečného příjmu může mít za následek tvorbu močových nebo žlučových kamenů aj.

 

Důležité je pít v průběhu celého dne a pocitu žízně předcházet!

 

Vhodné  a nevhodné nápoje:

 

Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody – pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého. Dále lze k vhodným nápojům zařadit vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne příliš silné čaje nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje je vhodné pít slabé a měly by se střídat.

 

Trvalá konzumace středně a silně mineralizovaných vod představuje zvýšené riziko vysokého tlaku, ledvinových, močových, žlučových kamenů, kloubních onemocnění, těhotenských komplikací aj. Tyto vody by měly být pouze doplňkem pitného režimu a měly by se střídat.

Vody sycené oxidem uhličitým mohou způsobit žaludeční a trávicí potíže, zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují acidózu krve (překyselení), mají diuretické vlastnosti.

Rovněž mléko a kakao by se nemělo do pitného režimu započítávat, patří spíše mezi tekutou výživu.

Zcela bychom se měli vyhýbat limonádám, kolovým nápojům (obsahují kyselinu fosforečnou, která zvyšuje riziko osteoporózy), ochuceným minerálním vodám, energetickým nápojům, nektarům apod. Důvodem je cukr, který pouze zvyšuje pocit žízně, dále umělá sladidla, oxid uhličitý (zplodina látkové přeměny), organické kyseliny (ochucovadla) aj., které navíc poškozují zubní sklovinu a mají další nevýhody. Káva (kofein je diuretikum a zvyšuje tvorbu moči) a alkoholické nápoje se do pitného režimu rovněž nezapočítávají. Měly by patřit pouze mezi chuťové doplňky stravy.

 

 

Přehled vod na trhu:

 

BALENÁ PITNÁ VODA je výrobek splňující požadavky na pitnou vodu. Tuto lze získat z jakéhokoli vodárenského zdroje, upravovat ji stejně jako vodovodní vodu a rovněž požadavky na jakost jsou shodné s vodovodní vodou. Většina je jich z vodovodní vody vyráběna.

Příklady: Taqua, Top Aqua, Aqua Hit, Hruška, Spar, Coop, Tesco pitná voda, Fontessa, Jaso, Delvita, Pí-voda, Flop, Pitná voda Naturis – Líidl, Artézia....

 

BALENÁ KOJENECKÁ VODA je výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 500 mg/l. Je to jediná balená voda, u které je zaručeno původní přírodní složení.

Příklady: Baby Wellness, Aqua Oasa, Bonny, Fromin, Horský Pramen

 

BALENÁ PRAMENITÁ VODA  je výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l (stejně jako u pitné vody). Tento termín nahrazuje dřívější „stolní vodu“. Nelze do ní přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého.

Příklady: Fontana, Cristal Water, Bonny, Aqua Bella, Šumavský pramen, Toma Natura, Jesenička, Aquila, Rajec.....

 

BALENÁ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODA  je výrobek z chráněného podzemního zdroje přírodní minerální vody schváleného ministerstvem zdravotnictví. Tuto vodu lze upravovat pouze uvedenými fyzikálními postupy a nelze do ní přidávat jiné látky než oxid uhličitý. Dnes může být za tuto vodu prohlášena prakticky každá podzemní voda, která má „původní čistotu“, je stabilní a její zdroj je dobře chráněn. Na etiketě musí být společně s označením druhu minerální vody z hlediska obsahu CO2 (přírodní minerální voda přirozeně sycená – obohacená – sycená – dekarbonovaná – nesycená) uvedeno rovněž hodnocení z hlediska celkové mineralizace (rozpuštěných pevných látek):

 

° velmi slabě mineralizovaná: do 50 mg/l

° slabě mineralizovaná: 50-500 mg/l

° středně mineralizovaná: 500-1500 mg/l

° silně mineralizovaná: 1500-5000 mg/l

° velmi silně mineralizovaná: nad 5000 mg/l

 

Příklady: Poděbradka,, Dobrá voda, Hanácká Kyselka, Ondrášovka, Mattoni, Magnesia, Korunní, Excelsior, Tesco minerální voda, Saskia Quelle-Lidl,...

 

Autor: Mgr. Karla Krčálová, nutriční terapeut