Označování biopotravin

14.05.2012 09:41

 

Každá biopotravina musí být označena grafickým znakem BIO s nápisem “Produkt ekologického zemědělství“ (Obr.č.1). Takto označená potravina musí byt vyprodukovaná podle Zákona o ekologickém zemědělství, a také musí byt ověřena jednou z nezávislých kontrolních organizaci, které jsou k tomuto účelu pověřeny Ministerstvem zemědělství ČR. Správně značeny bioprodukt nese i kód kontrolní organizace, která kontrolu provedla. Jedná-li se o nebalené zboží musí prodávající bio původ doložit platným osvědčením.

 

POZOR nedostatečná informovanost spotřebitelů umožňuje výrobcům, dovozcům a prodejcům vydávat za bioprodukt i to co jím není. V podstatě žádný český výrobek, který není označen značkami uvedenými níže s kódem kontrolní organizace nelze považovat za biopotravinu.

Spotřebitelé často zaměňují za biopotraviny, potraviny označené natural, přírodní, eko, bijo, případně vegetariánskou stravu.

 

V EU je možné používat také celoevropskou značku EU organic, pokud je potravina tvořena minimálně z 95% z bioproduktů.

 

 

 

Od července 2010 – je novým logem pro označení biopotravin v rámci EU euro-list.

 

Členové svazu ekologický zemědělců mohou při propagaci svých produktů používat navíc ochrannou známku svazu.