Osteoporóza

19.09.2011 12:29

 

Slovo osteoporóza vzniklo složením dvou latinských slov:

Osteo – kost
Porosis – prořídnutí
 
Označuje tedy chorobu, která způsobuje prořídnutí kostí. Takto prořídnuté kosti ztrácejí své důležité vlastnosti – pevnost a pružnost. Proto může docházet ke snadnému vzniku vážných zlomenin a dalších komplikací.
 
Každé 3 ženě a každému 6 muži hrozí některé z osteoporotických zlomenin, odhaduje se, že v ČR je postiženo osteoporózou více než 1 000 000 obyvatel.
Na komplikace zlomeniny krčku kosti stehenní zemřelo v roce 2000 v ČR 5,6% ze všech postižených pacientů!
 
 
 

Čerpáno z: Aktuální informace č. 15/02 - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (dříve - zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1986 - 2000