Krmení po prstu a pohárkem

16.10.2011 16:15

Krmení po prstu

Metoda krmení po prstě pomáhá naučit dítě přisát se na prs. Neměla by se používat pouze ve snaze vyhnout se umělým náhradám prsu, ale jejím hlavním účelem je pomoci přisát se dítěti, které se nepřisává, proto by krmení po prstě nemělo být používáno jako metoda dokrmování, pokud se již dítě přisálo na prs.

1. Dítě z nějakého důvodu odmítá prs nebo příliš usíná na prsu, a proto se nedokáže dobře nakojit. Je to také velmi dobrý způsob jak probudit ospalé dítě během prvních dnů života, pokud je těžké dítě probudit a obáváme se o jeho prospívání.

2. Zdá se, že dítě není schopno správně se přisát na prs, a tak nezískává mléko správným způsobem. (Pokud je však možné používat laktační pomůcku, nač tedy v tomto případě používat krmení po prstu?)

3. Dítě je z nějakého důvodu oddělené od matky. V takové situaci je však asi lepší nakrmit dítě skleničkou.

4. Kojení je dočasně přerušeno (na přerušení kojení je jen velmi málo opravdových důvodů).

5. Máte tak bolavé bradavky, že si nemůžete přiložit dítě na prs. Krmení po prstě poskytne na několik dní čas na jejich léčbu, aniž byste si způsobovaly další problémy tím, že by dítě dostávalo umělou náhradu prsu (láhev). Krmení skleničkou je v této situaci také vhodné a zabere méně času. Krmení po prstě třeba vnímat jako poslední možnost. Správná poloha a dobré přisátí pomohou bolavým bradavkám často mnohem více než krmení po prstu. A univerzální mast na bradavky rovněž pomůže. Obvykle je chybou "dát bradavkám čas na zotavení" a je nesmírnou chybou, pokud je to doporučeno v prvních dnech života. Pokud dítě dočasně odstavíte od prsu, ne vždy to znamená, že když ho pak znovu začnete kojit, že to bude bezbolestné, a navíc někdy dítě může odmítat se přisát.

Krmení po prstě je mnohem více podobné kojení, než krmení lahví. Aby se dítě takto nakrmilo, musí mít jazyk dole, vpředu nad dásní, ústa doširoka otevřená (čím větší prst použijete, tím lépe) a vysunutou spodní čelist. Navíc, pohyb jazyka a spodní čelisti je podobný tomu, který dítě dělá, když se krmí na prsu. Krmení po prstě se nejlépe použije, když připravujete dítě, které se odmítá přisát, na uchopení prsu. Mělo by se použít nejvýše na jednu - dvě minuty těsně předtím, než se pokusíte přiložit dítě na prs, když se dítě odmítá přisát. Krmení pohárkem je většinou jednodušší a rychlejší v případě, že matka není přítomna, aby nakrmila dítě, a je lepší na dokončení krmení, pokud je krmení po prstu pomalé.

Prosím, všimněte si: Pokud se dítě přisává, je mnohem lepší použít na prsu hadičku laktační pomůcky, pokud je dokrmování skutečně nezbytné. Znovu, krmení po prstě není vhodná metoda pro dokrmování dítěte, které se přisává.
 

Krmení po prstě (nejlépe se dá naučit pozorováním a praxí)

video


1. Umyjte si ruce. Je lepší, pokud je nehet na prstu, který chcete použít, nakrátko ostříhaný, ale není to nutné.

2. Je dobré být v poloze, která je pohodlná pro vás i pro dítě. Hlava dítěte by měla být podepřena jednou rukou, která zároveň podpírá i jeho ramena a krk; dítě by mělo být na vašem klíně v polosedě a tváří otočené k vám. Avšak jakákoli poloha, která vám a dítěti vyhovuje a která vám umožňuje držet prst rovnou v ústech dítěte, stejně splní účel.

3. Budete potřebovat laktační pomůcku zhotovenou z hadičky (cévka CN 01) a láhve s odstřiženými dírkou v dudlíku, naplněné odstříkaným mateřským mlékem nebo dokrmem. Hadička prochází přes rozšířenou dírku k tekutině.

4. Nasměrujte hadičku tak, aby dosedala na měkkou část ukazováku, palce nebo prostředníku. Konec hadičky by neměl přesahovat konec vašeho prstu. Je nejjednodušší uchopit hadičku v oblasti, kde se jemně ohýbá, mezi palcem a prostředníčkem a pak umístit ukazováček pod hadičku. Pokud to uděláte správně, není třeba přilepovat hadičku k prstu.

5. Prstem s hadičkou jemně polechtáte rty dítěte, dokud neotevře ústa dostatečně na to, abyste do nich mohli vsunout prst. Pokud je dítě velmi spavé, ale potřebuje být nakrmeno, prst můžete do úst jemně protlačit. Pokud je to nutné, odtáhněte dítěti spodní ret. Dítě většinou začne sát, i když spí a přísun tekutiny jej obvykle vzbudí.

6. Vložte prst s hadičkou tak, aby měkká část prstu směřovala nahoru. Držte prst narovnaný, nakolik můžete, abyste udrželi jazyk dítěte rovný a vpředu. Dítě obvykle začne sát prst, čímž umožní prstu vniknout ještě hlouběji do úst. Dítě obvykle nebude prst odmítat, i když bude příliš hluboko v ústech, pokud není najedený nebo velmi navyklé na láhev.

7. Stáhněte dítěti bradu dolů, pokud má dolní ret otočený dovnitř úst.

8. Tato technika funguje, pokud dítě pije. Pokud krmení probíhá velmi pomalu, můžete zvednout láhev nad hlavu dítěte, toto však obvykle není nutné. Snažte se držet prst rovnou, zplošťujíc jazyk dítěte. Snažte se nesměřovat prst nahoru, ale držet ho rovně. Netlačte na podnebí úst dítěte.

9. Použití krmení po prstu tak, že stříkačkou vtlačujeme mléko do úst dítěte, je dle mého názoru pro matky příliš složité na to, aby to dělaly samy, a určitě není účinnější než snadné použití lahve s odstřiženými dírou v dudlíku, ze kterého vychází hadička. Smyslem krmení po prstě není nakrmit dítě! Smyslem je cvičit dítě, aby sálo správným způsobem, takže vtlačování mléka do úst dítěte, zmaří celý účel krmení po prstu.

Jestliže máte problémy s přisátím dítěte na prs nebo se sáním na prsu, pamatujte, že vyhladovělé dítě může všechno ještě zhoršit. Zmenšete hlad tím, že přibližně na minutu použijete techniku ​​krmení po prstu. Když se dítě trochu uklidní a správně saje prst (obvykle kolem minuty), zkuste mu znovu nabídnout prs. Pokud se znovu setkáte s obtížemi, nenechte se odradit. Vraťte se ke krmení po prstě a zkuste to zase později nebo při dalším krmení. Tato technika obvykle funguje. Někdy je však nutno krmit po prstě několik dnů nebo příležitostně i týden, případně více.

Krmení pohárkem (nejlépe se to naučíte pozorováním a praxí)

Krmení skleničkou (a podobnými nádobami, jako např.. Lžičkou atd..) Je metoda krmení dítěte, která existuje již velmi dlouho. Měla by se použít na krmení dítěte, které se ještě nepřisává. Neměla by se používat na dokrmování dítěte, které se přisává.

Video

1. Posaďte si dítě vzpřímeně do klína s podepřenými hlavou a to tak, že jednu ruku máte pod rameny a krkem.

2. Použijte malou lékovou skleničku nebo krátký pohár, když se poprvé učíte krmit skleničkou.

3. Položte okraj pohárku jemně na spodní ret dítěte.

4. Přibližte tekutinu k spodnímu rtu dítěte tak, aby ji dítě nabíralo jazykem jako kočička. Nevlévejte tekutinu do úst dítěte.

5. Je důležité zachovat hladinu tekutiny nejlépe ve vodorovné poloze, aby ji dítě mohlo neustále nabírat jazykem.

6. Postupujte pomalu podle toho, jak se tomu oba učíte. Nakonec se to může stát velmi rychlým a účinným způsobem krmení, dokud se dítě naučí uchopit prs. Je to také dobrá metoda na to, abyste se vyhnuli láhvi a dudlíku.


Když  už se dítě přisálo na prs, možná bude stále potřebovat dokrmování laktační pomůckou na určitou dobu; přesto, že se přisává, přisátí stále může být slabší než by ideálně mělo být a stále nemusí být dostatečně účinné na to, aby zajistilo přiměřený přísun mléka.


 

Materiál Krmení po prstě a skleničkou. Květen 2008.
Autor: Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005
Revize: Edith Kernerman, IBCLC, a Jack Newman, MD, FRCPC, 2008

Překlad: Mami, o.z., 2008

Tento materiál může kopírovat a šířit bez předchozího svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka.