Ekologické zemědělství

19.09.2011 13:26

 

Vznik ekologického zemědělství se v ČR datuje k roku 1990, kdy byly položeny první základy ekologického zemědělství. V ČR bylo k 31.10. 2009 evidováno 503 výrobců biopotravin a 2 612 ekofarem.

Co je to ekologické zemědělství

 • Zákon definuje ekologické zemědělství jako: „Zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení či zákazů používaní látek a postupů, které zatěžuji, znečišťuji nebo zamořují životní prostředí nebo zvyšuji rizika kontaminace potravního řetězce, a který zvýšené dbá na vnější životní projevy a chování a na pohodu chovaných hospodářských zvířat v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu.“

Co je to bioprodukt:

 • surovina rostlinného nebo živočišného původu, získaná v ekologickém zemědělství, která je na základě příslušného osvědčení určena k výrobě biopotravin

Co je biopotravina:

 • Potravina rostlinného nebo živočišného původu, vyrobená z bioproduktů zpracovaných podle zákona o ekologickém zemědělství

Příklad: rajčata vypěstovaná na ekofarmě jsou bioprodukty ekologického zemědělství. Kečup vyrobený z těch to rajčat, dle zásad produkce biopotravin, bude biopotravinou.

Ekologické zemědělství dbá na životní prostředí a na pohodu domácích chovaných zvířat podle těchto zásad:

 • Zvířata se chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy, neuvazují se
 • Zakázány jsou hormonální přípravky, růstové hormony
 • Zakázáno preventivní používání antibiotik, antibiotika mohou být použita v nezbytných případech
 • Hnojí se jen kompostem a hnojem, nepoužívají se umělá minerální hnojiva a pesticidy
 • Nepoužívají se geneticky modifikované organizmy (GMO)
 • Zachovává se čistota půdy i kvalita podzemních i povrchových vod
 • Produkty jsou označeny ochrannou známkou bio

 Zásady produkce biopotravin:

 • Jsou vyráběny z kontrolovaných bioproduktů
 • Při zpracování bioproduktů nesmí být používána syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, ochucovadla
 • Při jejich výrobě se nepoužívají nepovolené postupy: (ionizační záření, ztužování tuků vodíkem, bělení)
 • Neobsahují GMO (geneticky modifikované organizmy)