Diabetes v těhotenství

19.09.2011 13:14

 

Tento typ cukrovky se objevuje nejčastěji ve druhé polovině těhotenství, většinou u žen které mají značný přírůstek hmotnosti.

   Sledováním žen s tímto typem diabetu se zjistilo, že u jedné třetiny se diabetes 2. typu objeví znovu po skončení těhotenství, nebo dokonce vůbec nezmizí. U druhé třetiny vznikne diabetes 2. typu po 20 letech od porodu a u poslední třetiny se již neobjeví vůbec.
V české populaci je výskyt tohoto onemocnění cca 2-3%, to je cca 2700 těhotenství za rok.
 
Rizika gestačního diabetu v těhotenství můžeme rozdělit na rizika pro matku a rizika pro plod a novorozence.
 
Rizika pro matku:
Mezi rizika pro matku patří vznik vysokého krevního tlaku, preeklampsie, opakujících se urogenitálních onemocnění (záněty močového ústrojí), nutnost porodu císařským řezem a vznik diabetu po ukončení těhotenství nebo jeho pozdější návrat.
 
Rizika pro plod:
úmrtí, diabetická fetopathie (hmotnost větší než 4 000 g z důvodu hromadění tuku narůstá obvod ramének a bříška, což může vést k traumatickému porodu, zvýšenému riziku porodního traumatu. Dále plicní nezralost s ryzikem udušení.
 
Rizika pro novorozence:
hypoglykemie (snížená hladina cukru v krvi), hypokalcemie (nedostatek vápníku), dětská žloutenka a riziko vzniku diabetu v dětství a v dospívání.
 
Rizikové faktory vzniku gestačního diabetu:
·         Nadváha nebo obezita před otěhotněním
·         Věk nad 25 let
·         Užívání hormonální antikoncepce
·         Předchozí porod plodu s hmotností nad 4000 g
·         Diabetes 2. typu v rodinné anamnéze
·         Vznik gestačního diabetu v minulém těhotenství
·         Nález glykosurie (cukru v moči)
 
Diagnostika gestačního diabetu
Neliší se od diagnostiky běžného diabetu. Glukózový zátěžový test je prováděn mezi 24. - 28. týdnem těhotenství.
 
Glukozový zátěžový test těhotná žena vypije 50ti gramovou dávku glukózy v průběhu 2 minut a glykémie je stanovena za hodinu. Hranice těhotenské cukrovky je 7,8 mmol/l. Pokud je hodnota nižší, o těhotenskou cukrovku se nejedná, pokud je vyšší, je nutno provést orální glukózo toleranční test.
 
Orální glukózo toleranční test (OGTT). Těhotné je aplikováno 75 g glukózy. Časy odběru glykémie a jejich hraniční hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
 
Hodnoty glykémie
Nalačno
5,3 mmol
1 hodinu po vypití roztoku
10,0 mmol
2 hodiny po vypití roztoku
8,6 mmol
3 hodiny po vypití roztoku
7,8 mmol
Pokud glykémie nepřesáhnou hraniční hodnoty, je nutno pacientku nadále sledovat, ale není nutná diabetická léčba.
 
Léčba
Pokud je léčba gestačního diabetů zahájena včas a je adekvátně vedena (hodnoty glykémie se pohybují v pásmu normy), neliší se riziko úmrtí plodu nebo novorozence od zdravé populace.
 
Dietní opatření
U pacientek s gestačním diabetem je nutné nastavení individuální diety. Tato však musí respektovat následující požadavky:
 • Musí vzít v potaz zvyky a chutě těhotné.
 • Kalorický příjem musí být adekvátní stadiu těhotenství.
 • Doporučený váhový přírůstek v průběhu těhotenství je cca 12 kg. U těhotných s nadváhou do 7 kg, u těhotných s podváhou do 18 kg.
 • Rozdělní kalorického příjmu by měla být následující: 35-40% sacharidy, 20-25% bílkoviny a 35-40% tuky.
 • Účinek diety by měl být sledován zhodnocením glykémie po jídle.
 • Je nutné sledování ketonurie (ketolátky v moči) jako prevence ketoacidózy z hladu.
 • Umělá sladidla používat s obezřetností.
Farmakologická léčba:
 • Aplikace insulinu je nutná pokud se nedaří dietetickými opatřeními dosáhnout glykémii nalačno do 5,3 mmol/l a do 6,7 mmol/l 2 hodiny po jídle.
 • Insulinové programy musí být šité na míru té které gestační diabetičky.
 • Insulinoterapie v těhotenství patří do rukou diabetologa se zkušenostmi s léčbou diabetu v těhotenství.
 • Perorální antidiabetika se v našich podmínkách pro možnost vzniku vrozených vývojových vad u plodu nepoužívají.
Včasně zahájená a správně vedená léčba gestačního diabetu je pro zdraví novorozence i matky velmi důležitá. Pokud Vám lékař diagnostikoval těhotenskou cukrovku nepodceňujte jeho rady. Pokud však máte pocit, že dietu nezvládáte, řešíte konkrétní problémy nebo potřebujete poradit více neváhejte a obraťte se na odborníky v oboru nutriční terapie.