Biopotraviny ano či ne

19.09.2011 13:25

 

Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda konzumace biopotravin je pro Vaše zdraví lepší a příznivější než konzumace potravin z konvenčního (běžného) zemědělství. Tuto otázku si kladou i vědci zkoumající vliv ekologického zemědělství na kvalitu biopotravin.

Jak to tedy je?

V první řadě je však třeba si uvědomit, že biopotraviny v žádném případě neřeší problematiku skladby našeho jídelníčku jen proto, že jsou bio. Biopotraviny jsou alternativou, která omezuje množství přídatných látek v potravě. Rozhodně však v žádném případě nemají nižší obsah energie, cholesterolu, cukrů, nasycených tuků atd. Budeme-li srovnávat například bio-uherák s klasickým uherákem, žádné rozdíly nenajdeme. Oba typy uheráku obsahují stejné množství tuků a tedy ani v bio variantě našemu zdraví neprospějí.

Biopotraviny tedy rozhodně nemají nižší obsah kalorií než běžné potraviny. Nejsou tedy o nic vhodnější pro redukční dietu. Nejsou ani o nic vhodnější pro diety speciální (bezlepková, diabetická, s nízkým obsahem cholesterolu, atd.)

Přestože biopšenice obsahuje nižší množství lepku než běžná, lepek stále obsahuje a proto nelze použít v bezlepkové dietě.

Obsah cholesterolu ani sacharidů není v biopotravinách nižší, proto nejsou výhodnější pro nízkocholestrolovou nebo diabetickou dietu.

Měli bychom mít na paměti, že je nutné stravovat se podle zásad správné výživy:

  • Strava musí být pestrá a vyvážená, měla by obsahovat 3 ks zeleniny a 2 ks ovoce každý den.
  • Biopotraviny by měly být vybírány s ohledem na nutriční hodnoty (stejně jako konvenční potraviny).
  • Biopotraviny je potřeba upravovat tak, aby se stejně jako běžné potraviny, neznehodnotili.

Nutriční hodnota biopotravin:

Všechny potraviny vykazují přírodní kolísání nutričních hodnot v závislosti na řadě faktorů (složení půdy, klima, odrůda rostliny, stupeň zralosti při sklizni, posklizňové úpravy atd.). Proto je složité provést studii, která by všechny tyto faktory zohlednila.

Sledované rozdíly:

SUŠINA: Biopotraviny především listová zelenina obsahuje více sušiny a méně vody, vhodné z hlediska vyššího obsahu vlákniny.

BÍLKOVINY: Biopotraviny obsahují méně bílkovin (neaplikují dusíkatá hnojiva), ale mají příznivější zastoupení aminokyselin

SACHARIDY: nebyl prokázán rozdíl

TUKY: kravské a buvolí mléko obsahovalo více n-3 PUFA (polynenasycených mastných kyselin-příznivých pro zdravý), vitaminu E a β-karotenu. Ženy konzumující mléko a maso alespoň z 50% z ekologické produkce mají v mateřském mléce vyšší obsah n-3 PUFA.

VITAMINY: Biopotraviny obsahují vyšší množství vitaminu C a β-karotenu, pokud se týká ostatních vitamínů jejich rozdíl je většinou zanedbatelný

MINERÁLNÍ LÁTKY: Vzhledem k tomu, že si různé studie vzájemně odporují, nemůžeme jednoznačně říci, že biopotraviny obsahují více minerálních látek.

Na otázku zda biopotraviny přinášejí více výhod pro naše zdraví  zatím neexistuje jednoznačná odpověď a je pouze ne Vás k jaké variantě se přikloníte.