Biopotraviny

Označování biopotravin

14.05.2012 09:41
  Každá biopotravina musí být označena grafickým znakem BIO s nápisem “Produkt ekologického zemědělství“ (Obr.č.1). Takto označená potravina musí byt vyprodukovaná podle Zákona o ekologickém zemědělství, a také musí byt ověřena jednou z nezávislých kontrolních organizaci, které jsou...

Ekologické zemědělství

19.09.2011 13:26
  Vznik ekologického zemědělství se v ČR datuje k roku 1990, kdy byly položeny první základy ekologického zemědělství. V ČR bylo k 31.10. 2009 evidováno 503 výrobců biopotravin a 2 612 ekofarem. Co je to ekologické zemědělství Zákon definuje ekologické...

Biopotraviny ano či ne

19.09.2011 13:25
  Možná jste někdy přemýšleli nad tím, zda konzumace biopotravin je pro Vaše zdraví lepší a příznivější než konzumace potravin z konvenčního (běžného) zemědělství. Tuto otázku si kladou i vědci zkoumající vliv ekologického zemědělství na kvalitu biopotravin. Jak to tedy...