Diabetes mellitus

Diabetes v ČR

19.09.2011 13:15
  V roce 2009 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 783 tis. osob, o 10 tis. více než v roce 2008, ale v porovnání např. s rokem 2000 to bylo již o 130 tis. více. Při pohledu ještě více do minulosti je z předložených dat v publikaci patrné, že od roku 1980 se počet nemocných více...

Diabetes v těhotenství

19.09.2011 13:14
  Tento typ cukrovky se objevuje nejčastěji ve druhé polovině těhotenství, většinou u žen které mají značný přírůstek hmotnosti.    Sledováním žen s tímto typem diabetu se zjistilo, že u jedné třetiny se diabetes 2. typu objeví znovu po skončení těhotenství, nebo dokonce...

Prevence diagnostika a screening diabetu

19.09.2011 13:13
  ANO, cukrovce lze předcházet!    V celém odborném světě je neoddiskutovatelné, že prevence diabetu je mnohem levnější a lepší než jeho následná léčba.   JAK?    Rozhodně bychom diabetes neměli podceňovat a s jeho prevencí bychom měli začít již u našich...

Historie diabetu a objev inzulinu

19.09.2011 13:12
  Diabetes je dnes závažným zdravotně-sociálním problémem všech vyspělých společností. Závažnost diabetu je umocněna především jeho komplikacemi jako jsou srdečně cévní onemocnění, nervové komplikace, ledvinné a další, které jsou příčinou vysoké nemocnosti a častější hospitalizace...